Електровимірювальна лабораторія

Електровиміювальна лабораторі ПП “Інтелдім”, успішно пройшла повторну атестацію на право проведення електровимірювальних робіт на тереторії всієї України.

Також в результаті розширення робіт, які пропонує ПП “Інтелдім”, було збільшено перелік атестованих робіт, а саме:

 • ОПІР ІЗОЛЯЦІЇ
  • Силові конденсатори (ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 1 п.3)
  • Напівпровідникові перетворювачі (ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 2 п.1)
  • Акумуляторні батареї (ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 4 п.5)
  • Кабельні лінії (ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 5 п.2)
  • Масляні та електромагнітні вимикачі (ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 10 п.1)
  • Вимикачі навантаги (ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 14 п.1)
  • Роз’єднувачі, короткозамикачі та відокремлювачі (ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 16 п.1)
  • Вентильні розрядники та обмежувачі перенапруг (ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 17 п.2)
  • Вимірювальні трансформатори (ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 20 п.1)
  • Комплектні розподільні установки внутрішнього (КРУ) та зовнішнього (КРУЗ) розташування (ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 21 п.1)
  • Електродвигуни змінного струму (ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 22 п.2)
  • Машини постійного струму (ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 23 п.1)
  • Котли електродні (ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 24 п.4)
  • Електроустановки, апарати вторинні кола, які не наведені вище та електропроводка до 1 кВ (ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 27 п.1)
  • Вимірювання значення опору розрядників і елементів розрядників та обмежувачів напруг (ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 17 п.1)
 • ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ
  • Повітряні лінії електропередавання (ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 6 п.7)
  • Контроль болтових з’єднань. Контактні з’єднання збірних та з’єднувальних шин, проводів і грозозахисних тросів (ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 7 п.1)
  • Контроль болтових з’єднань. Комплектні розподільні установки внутрішнього (КРУ) та зовнішнього (КРУЗ) розташування (ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 21 п.5)
  • Перевірка наявності та стану кіл між заземлювачами й елементами, що заземлюються, з’єднань природних заземлювачів із заземлювальним пристроєм та зєднань між головною шиною (ГЗШ) і провідниками системи зрівнювання потенціалів (ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 25 п.1)
  • Перевірка корозійного стану елементів заземлювального пристрою (ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 25 п.2)
  • Вимірювання значення опору заземлювального пристрою (ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 25 п.3)
  • Перевірка виконання елементів заземлювальних пристроїв (ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 25 п.7)
  • Перевірка значення напруги на заземлювальному пристрої (ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 25 п.9)
  • Перевірка відсутності пошкоджень провідників у пристроях вирівнювання електричних потенціалів в електроустановках, апаратах, вторинних колах та електропроводках до 1 кВ (ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 27 п.10)
 • ПЕРЕВІРКА ДІЇ, СТАНУ ЗАХИСНОЇ АПАРАТУРИ
  • Перевірка стану захисної апаратури. Котли електродні (ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 24 п.5)
  • Перевірка стану пробивних запобіжників заземлювальних пристроїв (ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 25 п.4)
  • Перевірка стану пробивних запобіжників в установках напругою до 1кВ з ізольованою нейтралю (ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 25 п.5)
  • Перевірка працездатності розчіплювачів (теплових, електромагнітних, напівпровідникових, автоматичних вимикачів) в електроустановках, апаратах, вторинних колах та електропроводках до 1 кВ (ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 27 п.5)
  • Перевірка працездатності контакторів, автоматичних вимикачів та магнітних пускачів при номінальній і пониженій напрузі оперативного струм в електроустановках, апаратах, вторинних колах та електропроводках до 1 кВ (ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 27 п.7)
 • ПЕРЕВІРКА СПРАЦЮВАННЯ ЗАХИСНОЇ АПАРАТУРИ, ВИМІРЮВАННЯ ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ ПЕТЛІ “ФАЗА-НУЛЬ”
  • Перевірка спрацювання пристроїв захисту в електроустановках в заземлювальних пристроях (ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 25 п.6)
  • Перевірка значення повного опору петлі «фаза-нуль» в установках на напругу до 1 кВ із глухо заземленою нейтралю в заземлювальних пристроях (ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 25 п.8)
  • Перевірка спрацювання пристроїв захисту в електроустановках в електроустановках, апаратах, вторинних колах та електропроводках до 1 кВ (ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 27 п.4)
  • Перевірка спрацювання пристроїв захисту, які реагують на диференційний струм в електроустановках, апаратах, вторинних колах та електропроводках до 1 кВ (ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 27 п.6)
  • Вимірювання напруги дотику (в електроустановках, виконаних згідно з нормами на напругу дотику) (ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 27 п.9)

Світдоцтво про атестацію електровимірювальної лабораторії: №РХ-1261/13 видане 24 квітня 2013р., видане Державним підприємством “Тернопільський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”, Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики

Свідоцтво про атестацію електровимірювальної роботи чинне: до 24 квітня 2016р.