Автоматизація, диспетчеризація виробничих процесів

На даний момент наявність сучасної автоматизованої системи управління технологічними процесами (АСУ ТП) є однією із основних передумов для успішного та конкурентоспроможного підприємства. Автоматизація технологічних процесів є одним з ключових факторів, що впливає на ефективність процесів приймання, виробництва, переробки, фасування, пакування, транспортування, складування.
Інжинірингова компанія Інтелдім пропонує побудову АСУ ТП з комплексним вирішенням основних завдань:
  • вибір оптимальної структури АСУ ТП (централізована або децентралізована) з точки зору необхідних функцій, із урахуванням співвідношення вартість/продуктивність/функціональність/надійність
  • встановлення найбільш доцільного рівня автоматизації виробничого процесу, що визначається перш за все економічною ефективністю в умовах конкретного виробництва
  • інтеграція функцій обліку, телемеханіки, релейного захисту та автоматики
  • необхідність та техніко-економічна доцільність системи технічного обліку електроенергії
  • розгортання під індивідуальні потреби програмного забезпечення верхнього рівня АСУ ТП
Компанія Інтелдім не залежить від брендів та виробників обладнання та орієнтується виключно на Замовника та його потреби.