Про електрощити

Силові електричні щити

ГРЩ, ГЩВ (головний розподільний щит)
Щит, через який відбувається приймання та розподілення електроенергії в будівлі (частині будівлі).
Щити ГРЩ призначені для прийому і розподілу та обліку електроенергії в мережах змінного струму з напругою до 380В, захисту ліній при перевантаженнях, та коротких замикань.
В якості ГРЩ може служити ввідно-розподільний пристрій (ВРП, ВРУ) або щит нижчої напруги підстанції (РУ-0,4).
Головний розподільний щит містить в собі автоматику захисту ввідних та вихідних ліній та засобу обліку електроенергії (лічильники)
Розрізняють ввідні, секційні та лінійні шафи ГРЩ. Фактично, головний розподільний щит може бути реалізований безліччю пристроїв: розподільними панелями, шафами ВРУ і ШР, розподільними пунктами ПР та іншим електрощитовим обладнанням.
ВРП, ВРУ, УВР (ввідний розподільчий пристрій)
Ввідно-розподільний пристрій – сукупність електротехнічних конструкцій та апаратів, призначених для прийому, розподілу, резервування та обліку електричної енергії напругою 220/380В. Застосовується в житлових і громадських будівлях, а також у промислових, виробничих приміщеннях (цехах).
АВР, АВРП (щит автоматичного включення резерву)
Спосіб забезпечення резервним електропостачанням навантажень, підключених до системи електропостачання, має не менше двох вводів живлення і спрямований на підвищення надійності системи електропостачання. Полягає в автоматичному підключенні до навантажень резервних джерел живлення в разі втрати основного.
АВР поділяють на:
 • АВР односторонньої дії. Присутня одна робоча секція живильної мережі, і одна резервна. У разі втрати живлення робочої секції АВР підключить резервну секцію
 • АВР двосторонньої дії. Будь-яка з двох ліній може бути як робочою, так і резервною
 • АВР з відновленням. Якщо на відключеному вводі знову з’являється напруга, то з витримкою часу він включається, а секційний вимикач відключається. Якщо короткочасна паралельна робота двох джерел не припустима, то спочатку відключається секційний вимикач, а потім включається ввідний
 • АВР без відновлення
ЩС, ЩО, ЩА, ЩР (щити силові, щити освітлення, щити розподільчі)
Щити які застосовуються для підключення систем освітлення та силового електрообладнання в житлових, громадських, адміністративних та виробничих будівлях.
Здійснюють приймання та розподіл електроенергії напругою 380/220В, захист від ураження електричним струмом, захист від нечастих вмикань/вимикань ліній споживачів, захист при перевантажені та коротких замиканнях.
УКРМ, ККУ, АКУ (установки компенсації реактивної потужності, комплектні конденсаторні установки, автоматичні конденсаторні установки)
Щити комплектуються на базі пристроїв компенсації – конденсаторів. Заходи з компенсації реактивної потужності дозволять:
 • знизити витрати на електроенергію
 • уникнути штрафів за зниження якості електроенергії зниженим коефіцієнтом потужності
 • зменшити навантаження на комутаційну апаратуру за рахунок зниження струмів в ланцюгах
 • поліпшити якість електроенергії біля електроприймачів (за рахунок зменшення спотворення форми напруги)
 • зменшити навантаження на трансформатори, збільшити термін їх служби
Компенсація реактивної потужності – цілеспрямований вплив на баланс реактивної потужності у вузлі електроенергетичної системи з метою регулювання напруги, а в розподільних мережах і з метою зниження втрат електроенергії.
ЩСТ (щит поверховий)
Щити поверхові використовуються для прийому, розподілу та обліку електроенергії напругою 220В/380В між квартирами на одному поверсі в багатоповерхових будівляж, а також для захисту групових ліній при перевантаженнях і коротких замиканнях, захисту від ураження електричним струмом.
Додатково в поверхових житах може бути розміщене низькострумне обладнання телефонної, телевізійної або радіо мережі.
ЯР, ЯРП, ЯПР, ЯПРП, ЯУР, ЯУРП  (ящики із рубильниками, перекидними рубильниками, запобіжниками, лічильниками)
Дані силові ящики призначені для прийому та розподілу електроенергії в громадських та промислових будівлях, а також для захисту вихідних ліній від коротких замикань та перевантажень в мережах 380/220В змінного трифазного струму частотою в 50Гц. Також дані щити можна використовувати для нечастих комутацій силових ділянок. В залежності від модифікації обладнуються рубильниками, лічильниками, запобіжниками, перекидними рубильниками:
 • ЯР – ящик із рубильником
 • ЯРП – ящик із рубильником та запобіжниками
 • ЯПР – ящик із перекидним рубильником
 • ЯПРП – ящик із перекидним рубильником та запобіжниками
 • ЯУР – ящик із рубильником та лічильником
 • ЯУРП – ящик із рубильником, запобіжниками та лічильником
 ЯТП (ящики із понижаючим трансформатором)
 Ящик із понижуючим трансформатором призначений для живлення мереж місцевого або ремонтного освітлення, а також для підключення переносних світильників, електроінструменту з пониженням напруги 12/24/36/42В змінного струму, частотою 50Гц. Ящики ЯТП призначені для установки всередині промислових, громадських, комунальних та житлових об’єктах.

Щити локального управління, керування

Щити систем вентиляції
Щити управління, призначення для силового підключення та керування приточними, приточно-витяжними, та витяжними систем вентиляції (заслінки; рекуператори; теплообміники; насоси подачі тепло- та холодо- носія; електродвигуни; давачі температури повітря, теплоносія, рівня СО2, якості повітря, тиску, об’єму повітря).
Щити систем тепло- та холодо- постачання
Щити управління, призначення для силового підключення і керування системами опалення, гарячого та холодного водопостачання ГВП/ХВП (заслінки; насоси подачі тепло- та холодо- носія; електродвигуни; давачі температури, рівня, якості, тиску, об’єму).
Щити насосного обладнання
Щити управління, призначенні для силового підключення та керування насосними групами: резервування, рівномірне навантаження, керування подачею рідини, підтримання тиску (різниці тиску), каскадне управління, плавний пуск.
Щит керування тепловими пунктами
Щити управління, призначенні для підключення обладнання автоматики та забезпечують автоматичне регулювання температури гарячого водопостачання (ГВП), температури в системі опалення в залежності від зовнішньої температури.

Щити автоматики (автоматизація, диспетчеризація)

Щити керування технологічними процесами
Дані щити призначені для комплексного рішення поставлених завдань для автоматизації технологічних (виробничих) процесів:
 • управління інженерним обладнанням
 • автоматизація технологічних (виробничих) процесів
 • розподілення електроенергії
 • захист споживачів при різноманітних аварійних ситуаціях (коротке замикання, перевантаження, перегрів, перевищення заданих параметрів вище допустимих і т.д.)
 • диспетчеризація технологічного (виробничого) процесу
Як правило будують на базі програмованих контролерів (PLC) які забезпечують неперервну та безаварійну експлуатацію обладнання у відповідності до заданих алгоритмів та необхідних режимів роботи. Правильно спроектовані щити дозволяють з допомогою локальних елементів керування здійснювати ручне керування в разі виникнення непередбачуваних ситуацій.